BUGA- Telocollagen Solutions from bovine tendon

BUGA- Telocollagen Solutions from bovine tendon medikal saflıkta üretilen bir üründür.

sipariş için [email protected] adresine mail atınız.

BUGA- Telocollagen Solutions from bovine tendon medikal saflıkta üretilen bir üründür.

Hücre kültürü çalışmaları, yüzey kaplaması, biyopolimer uygulamaları, malzeme mühendisliği ve hidrojel çalışmaları için uygundur.

Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Görünüm : Çözelti
Koku : Uygun veri yoktur.
Ekstraksiyon yöntemi : Asit-telokollajen
Sterilizasyon yöntemi : Filtrasyon
pH : 1.8-2.1
Su içinde çözünürlüğü : 3 mg/ml (0.01 N HCI içinde)
Ambalaj miktarı : 100 ml - 1000ml
Saklama sıcaklığı : 2-10 ºC
Raf ömrü : Üretim tarihinden itibaren en az 6 ay
Nötralize tampon çözelti saklama koşulları : Oda sıcaklığı
Kollajen saflığı- Gümüş boyama : ~98.9
Elektroforetik özellik -Commasie Blue : Karakteristik
Endotoksin /LAL : <10 EU/ml
Kaynak : Sığır tendonu

Belirlenmiş kullanım:
Sadece araştırma-geliştirme çalışmalarında kullanım amaçlıdır.
Tavsiye edilmeyen kullanım:
Tüketim amaçlı, ilaç kullanımı, yiyecek ve diğer kullanımlar için uygun değildir.
BUGA- Telocollagen çözelti formu yaklaşık olarak %95 Tip I kollajendir, geriye kalan %5’i ise Tip III kollajenden oluşur. Her ürün, kollajen jelin oluşumu için önceden formüle edilmiş nötralize edici tampon çözelti ve 50 ml kollajen çözeltisi içeren bir ambalajda gönderilir. Bu ürünler yaklaşık olarak 3 mg/ml, 6 mg/ml ve 10 mg/ml konsantrasyonlarda sağlanır. BUGA- Telocollagen, BSE içermeyecek şekilde uygun por çaplarına sahip filtrelerde filtrelenir ve steril hale getirilerek kullanımınıza sunulur.

Ürün ambalaj seçenekleri
Jel yapının oluşturulması için nötralize edici tampon çözelti ile birlikte gönderilir (0.2 M Sodyum fosfat, pH 11).

  • BUGA-Telocollagen, From Bovine Achilles Tendon 3 mg/mL, sterile filtrated, BSE free
  • BUGA-Telocollagen, From Bovine Achilles Tendon 6 mg/mL, sterile filtrated, BSE free
  • BUGA-Telocollagen, From Bovine Achilles Tendon 10 mg/mL, sterile filtrated, BSE free

Ambalaj miktarı yüksek siparişleriniz için [email protected] adresine mail atabilirsiniz.

© Bugamed Biyoteknoloji Ltd. 2020. Bütün Hakları Saklıdır.