BUGAMED SILK FIBROIN, Solutions, 50 mg/mL, sterile filtrated

BUGAMED Silk Fibroin, medikal saflıkta üretilen bir üründür.

Sipariş için [email protected] adresine mail atınız.

BUGAMED Silk Fibroin, medikal saflıkta üretilen bir üründür.

Biyomedikal, doku mühendisliği, 3D baskı için doğal polimer, Malzeme Bilimi, Biyokimya ve hücre kültürü çalışmalarında kullanılabilir.

Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Görünüm : Çözelti, hafif bulanık
Koku : Uygun veri yoktur.
Ambalaj miktarı : 20 mL
Saklama sıcaklığı : -70 ºC
Raf ömrü : Üretim tarihinden itibaren en az 6 ay
pH : ≥4-4.5
Konsantrasyon : ~50 mg/mL
Fibroin saflığı- SDS Page elektroforez : Karakteristik
Endotoksin/LAL : <5 EU/ml
Moleküler Ağırlık (kDa) : Ortalama mol. ağırlık 100 kDa
Kaynak : Bombyx mori ipekböceği

Belirlenmiş kullanım:
Sadece araştırma-geliştirme çalışmalarında kullanım amaçlıdır.
Tavsiye edilmeyen kullanım:
Tüketim amaçlı, ilaç kullanımı, yiyecek ve diğer kullanımlar için uygun değildir.
İpekböceği, Bombyx mori, larva gelişiminin son aşamasında ağızındaki bezelerden salgıladığı madde ile bir koza örer. Bu salgı iki proteinden oluşur. Fibroin ve serisin proteinleri ipek kozasını oluşturan ana bilenşenleridir. Fibroin, iplik kısmını oluşturan, yumuşak, beyaz ve parklak bir lif olup iki zincirden oluşan, ağır zincir ve hafif zincir ve disülfit bağlarıyla bağlanmış glikoproteindir.
Fibroin, lif yapısında bir protein olup üstün malzeme özelliklerinin yanı sıra biyouyumluluğu, biyobozunurluğu, yüksek derecede dayanıklı ve tok oluşu, kolaylıkla işlenebilirliği ile öne çıkan bir malzemedir. Hücre kültürü çalışmaları, yara örtüsü, ilaç salımı, enzim immobilizasyonu ve kemik/doku mühendisliğinde iskele olarak kullanım alanı bulmaktadır.
Ürün aseptik olarak işlenir ve düşük bir biyolojik yüke neden olur, bu sebeple steril olarak kabul edilmez. BUGAMED Silk Fibroin eğer hücre kültürü çalışmalarında kullanılacak ise antibiyotik kullanımı önerilmektedir.

© Bugamed Biyoteknoloji Ltd. 2020. Bütün Hakları Saklıdır.