BİYOAKTİF YARA ÖRTÜLERİ: BUGAMED WOUND DRESSING

BUGAMED WOUND DRESSING, akut ve kronik yaraların tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Yara tedavisi neden önemlidir? Kronik hastalıklara bağlı gelişen yaraların tedavisi dünyada sosyoekonomik olarak ciddi bir yüktür. Akut yaralar genellikle cerrahi veya travmanın bir sonucu olarak deri altı tabakasının hasar görmesi veya tam kalınlıkta deri hasarı olarak ortaya çıkar. Yara, çok sayıda hastayı etkileyen ve yaşam kalitesini düşüren bir etmen olup vücut dokusu sürekliliğindeki bir çeşit kesinti olarak ifade edilebilir. Çeşitli fiziksel, kimyasal ve mekanik travmalarla ya da tıbbi müdahalelerle meydana gelebilir. Yara pansumanında sıklıkla kullanılan geleneksel ve modern pansumanlar etkilidir, ancak yine de kaybedilen dokuyu rejenere etmede yetersizdir. Doku mühendisliği, hasarlı doku veya organların işlevlerini yerine getiremediği takdirde in-vitro ortamda biyomimetik yaklaşımla üretilen biyomateryallerin hasarlı bölgenin yenilenmesi ve iyileşmesi prensibine dayanmaktadır (Langer ve Vacanti, 1993). Günümüzde doku iskeleleri, hücreler ve biyolojik olarak aktif moleküllerin kullanılarak geliştirildiği doku mühendisliği ürünleri ve biyomateryaller rejeneratif tıp alanında başarıyla kullanılmaktadır. Bu ürünler yardımıyla, hasarlı dokuların restorasyon, idame ve iyileşme süreçleri daha hızlı ve daha az maliyetli hale gelmiş olup, daha önemlisi, hasta konforu açısından çok katkı sağlamıştır. Bu nedenle, ileri teknoloji ürün yöntemleri, optimum doku rejenerasyonu için artmakta ve yaranın etrafına nem ortamı vermektedir. Bu tür yenilikler daha hızlı, başarılı iyileşme, doku rejenerasyonu, verimli oksijen dolaşımı ve düşük bakteri kontaminasyonu sağlar.
BUGAMED Wound Dressing, özellikle Diyabetik Ayak Ülserleri’ne (DFU'lar) odaklanarak, kronik yaraya sahip hastaları tedavi eden ve hedef alan bir ürün olarak tasarlanmıştır.
Şu an ürün seri üretime adapte edilebilir hale getirilmektedir. İleriki zamanlarda ürünümüz ile ilgili gelişmeleri sizler ile paylaşıyor olacağız.

© Bugamed Biyoteknoloji Ltd. 2020. Bütün Hakları Saklıdır.